Еко училище, що е то?

Евгени Кирилов
17 януари 2020 година
Време за четене ✏ 4 минути

"Еко училище" е международна програма на Фондацията за екологично образование (FEE), която има за цел „да даде възможност на учениците да бъдат промяната, от която се нуждае нашият устойчив свят, като ги ангажира в забавно, ориентирано към действие и социално отговорно обучение."

Това е официалното описание на програмата, но всъщност тя представлява нещо много повече. Еко училищата са една от програмите, признати ООН като примерна инициатива за образование за устойчиво развитие. Благодарение на това, всеко училище, което е адаптирало тази програма в обучителни процес , получава сертификат.

Броят им достига до над 51 000 училища и институции и над 19 000 000 ученици в 67 държави. Това е най-голямата международна мрежа от учители и студенти в света.

Каква е историята ?

Програмата стартира през 1992 г. в отговор на необходимостта от включване на младите хора в екологични проекти на местно ниво. Първите еко-училища са в Дания, Германия, Гърция и Обединеното кралство с подкрепата на Европейската комисия.

Близо 10 години по-късно година Южна Африка беше първата страна, извън ЕС, която се включи в програмата.

Може би ще се запитате каква е методологията?


Използва се цялостен подход за учене за устойчивост чрез проучване в класната стая, училищни и обществени действия за повишаване на осведомеността относно проблемите на устойчивото развитие. В допълнение това насърчава учениците и учителите да провеждат изследвания за количеството отпадъци, енергия или вода в тяхното училище и да работят за превръщането му в по-устойчива среда.

Може ли и моето училище да се включи?

Програмата се състои от седем стъпки, които училището трябва да приеме.

Стъпка 1 Създаване на Комитет по еко-училища

Стъпка 2 Преглед на околната среда

Стъпка 3 План за действие

Стъпка 4 Мониторинг и оценка

Стъпка 5 Свързване на учебната програма

Стъпка 6 Информиране и включване на по-широката общност

Стъпка 7 Еко код
Да включите и своето училище е много лесно, просто трябва да преминете през следната програма:

Регистрация - обикновено се прави от възрастен (учител или родител).

Комитетът за еко-училища - група от ученици и възрастни.

Екологичен преглед - Комитетът по еко-училища трябва да организира училището, за да извърши преглед на потреблението на енергия и вода, производството на отпадъци и състоянието на училищните площи по отношение на отпадъците.

План за действие - фиксиран проблем и план за решаването му

Еко код - Комитетът по еко-училища с участието на цялото училище трябва да изложи този план за действие в и извън училището

Наблюдение и преглед - Комитетът по еко-училища трябва да записва и анализира постигнатия напредък.

Важно е да се отбележи, че всяко училище може да се включи! За контакти последвайте линка.